Chráněná dílna

Chráněná dílna Vladimíra Pospíšila zaměstnává zaměstnance se změněnou pracovní schopností, čímž splňuje podmínky uvedené v § 76 zákona č. 435/2004 Sb. a má tedy statut chráněné dílny. Vzhledem k tomu, že zaměstnáváme více než 50% zaměstnanců, kteří jsou osobami se změněnou pracovní schopností, tak s námi můžete, nákupem našich výrobků, uskutečnit tzv. náhradní plnění ve smyslu §81 odst. 2. písm. b) zákona č. 435/2004 Sb.

 

Chráněná dílna

Chráněná dílna je pracoviště zaměstnavatele, vymezené dohodou s úřadem práce a přizpůsobené pro zaměstnávání osob se zdravotním postižením, kde je v průměrném ročním přepočteném počtu zaměstnáno nejméně 60 % těchto zaměstnanců. Chráněná dílna musí být provozována po dobu nejméně 2 let ode dne sjednání dohody.Na vytvoření chráněné pracovní dílny poskytuje úřad práce zaměstnavateli příspěvek na každé pracovní místo ve stejné výši jako u chráněného pracovního místa.

Chráněné pracovní místo

Chráněné pracovní místo je pracovní místo vytvořené zaměstnavatelem pro osobu se zdravotním postižením na základě písemné dohody s úřadem práce. Chráněné pracovní místo musí být provozováno po dobu nejméně 2 let ode dne sjednaného v dohodě. Na vytvoření chráněného pracovního místa může poskytnout úřad práce zaměstnavateli příspěvek, který může činit maximálně osminásobek a pro osobu s těžším ZP maximálně dvanáctinásobek průměrné mzdy v národním hospodářství.
 

Valid XHTML and CSS.